Icon

Klantenbeoordeling 9.1/10 - 95% beveelt ons aan

Piek Energie

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Piek Energie. Met ‘Piek Energie’ bedoelen we: Piek Energie, gevestigd aan de Minervum 7068/A, 4817 ZK , Breda Piek Energie B.V. is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74597825. Onze contactgegevens vind je op www.piekenergie.nl/contact/.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw privacy, welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij dat doen.

Samenvatting

 1. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en gebruikte apparatuur om onze websites te bezoeken. Dit doen wij voornamelijk om jou een offerte te kunnen sturen, een contract met je te sluiten, service te bieden en natuurlijk om de installatie van het zonnestroomsysteem mogelijk te maken.
 2. Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit. Bepaalde persoonsgegevens delen wij wel met andere bedrijven, bijvoorbeeld onze installatiepartners, zodat zij weten waar jouw zonnepanelen geïnstalleerd moeten worden.
 3. We bewaren jouw persoonsgegevens veilig en niet langer dan nodig is. Hoe lang we jouw gegevens bewaren hangt ervan af of je bijvoorbeeld klant bent, een offerte opvraagt of alleen websitebezoeker bent.

Dit is slechts een beknopte samenvatting. Hieronder leggen we alles gedetailleerd en volledig uit.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren, die aan je gekoppeld kunnen worden, of die gebruikt kunnen worden om contact met je op te nemen.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Piek Energie?

Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer of andere betalingsgegevens, accountnaam/gebruikersnaam en wachtwoord van een afgeschermde klantenportal. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en Piek Energie heeft geen toegang tot de ‘plain-text’ (de tekst) van jouw wachtwoord. Dat kan gebeuren via de website, applicaties, maar ook als je contact met ons opneemt. Telefoongesprekken worden opgenomen en chats worden opgeslagen.

Piek Energie verzamelt en verwerkt deze gegevens om te analyseren of jouw woonsituatie geschikt kan zijn voor de installatie van een zonnestroomsysteem, je een aanbieding te doen, gerichte advertenties te tonen, een contract met je te sluiten, het zonnestroomsysteem te (laten) installeren of leveren, het contract verder uit te voeren en om service te verlenen. Piek Energie gebruikt deze gegevens ook voor een ‘kredietcheck’. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Piek Energie, maar Piek Energie heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verkregen

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens uit andere bronnen verkrijgen. Ook deze persoonsgegevens kunnen wij verzamelen en verwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonsgegevens die wij ontvangen van onze installatiepartners (bijvoorbeeld informatie over jouw woonsituatie, foto’s) of data die wij inkopen.

Piek Energie verzamelt en verwerkt deze gegevens om te analyseren of jouw woonsituatie geschikt kan zijn voor de installatie van een zonnestroomsysteem, je een aanbieding te doen, gerichte advertenties te tonen, een contract met je te sluiten, het zonnestroomsysteem te (laten) installeren of leveren, het contract verder uit te voeren en om service te verlenen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Piek Energie, maar Piek Energie heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Gegevens en persoonsgegevens die geautomatiseerd verwerkt worden

We verzamelen automatisch gegevens over jou, bijvoorbeeld gegevens over het gebruik van de producten (zonnestroomsysteem) en diensten (websites, applicaties, klantenservice) van Piek Energie, maar ook jouw automatisch aangemaakte klantnummer.

Het gaat dan om de gebruiksduur en prestatiegegevens van het zonnestroomsysteem, temperatuur van het zonnestroomsysteem, configuratie van het zonnestroomsysteem, serienummer van jouw zonnestroomsysteem, gegevens over de WiFi-verbinding van het zonnestroomsysteem (bijv. signaalsterkte), IP-adres, klantnummer, taal-instellingen, eigenschappen van de gebruikte apparatuur (besturingssysteem, schermgrootte, browsertype) die je gebruikt bij het bezoek van de websites van Piek Energie en/of het gebruik van de applicaties van Piek Energie, maar ook de manier waarop je de websites en applicaties van Piek Energie gebruikt en daarmee communiceert, of in- en uitlogt op het afgeschermde klantenportal van Piek Energie.

Piek Energie verzamelt en verwerkt deze gegevens vooral om goede service te verlenen. Maar ook om te analyseren of jouw zonnestroomsysteem functioneert, om je nieuwe aanbiedingen te doen, gerichte advertenties te tonen, een nieuw contract met je te sluiten, het contract verder uit te voeren, het gedrag van bezoekers en gebruikers van de websites en applicaties van Piek Energie beter te begrijpen, die websites en applicaties te verbeteren. Maar ook om die bezoekers en gebruikers te wijzen op nieuwe producten, diensten of services, of om je middels advertentienetwerken en mediabureaus advertenties te tonen. Deze advertentienetwerken, mediabureaus en Piek Energie zelf verzamelen jouw gebruik en bezoek via het IP-adres, cookietechnieken en eigenschappen van de gebruikte apparatuur. De verwerking van deze (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Piek Energie, maar Piek Energie heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Met wie deelt Piek Energie jouw persoonsgegevens?

Voorop staat dat Piek Energie jouw persoonsgegevens niet verkoopt. En we stellen jouw persoonsgegevens alleen aan anderen ter beschikking als daar een reden voor is.

Hieronder wordt uitgelegd aan wie wij jouw persoonsgegevens ter beschikking kunnen stellen en waarom.

Opdrachtnemers en leveranciers van Piek Energie

Piek Energie maakt gebruik van opdrachtnemers en leveranciers. Het gaat dan bijvoorbeeld om onze installatiepartners, die van ons de opdracht krijgen het zonnestroomsysteem bij je te installeren, of de geschiktheid van jouw dak te beoordelen.

Als je ook kiest voor levering van energie tegen kostprijs verstrekken wij jouw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en/of de laatste 3 cijfers van jouw IBAN) aan de energiemaatschappij waarmee wij samenwerken. We gebruiken die gegevens om de overeenkomst tussen jou en de energiemaatschappij tot stand te brengen, maar ook om jouw verbruiksgegevens, einddata van huidige contract en/of contracten via het Centraal Aansluit Register (CAR) en het Centraal Einde Register (CER) en de daaraan gekoppelde tarieven, en overige energie gerelateerde gegevens bij de huidige energie-leverancier en netbeheerder op te vragen.

Piek Energie maakt ook gebruik van geavanceerde software van derden die Piek Energie in staat stellen de juiste wijze van installatie van het zonnestroomsysteem te berekenen, bijvoorbeeld de ideale hellingshoek. Met deze partijen delen wij postcode-en-huisnummer-combinaties, maar geen andere persoonsgegevens zoals namen, telefoonnummers of e-mailadressen. Verder kan Piek Energie die postcode-en-huisnummer-combinaties uploaden naar social media voor advertentiedoeleinden.

Daarnaast maakt Piek Energie gebruik van leveranciers voor verwerking van betalingen, communicatie, klantenadministratie en -beheer, websitebeheer, hosting, verwerking en verzending van orders, etc.

De relevante persoonsgegevens worden aan deze opdrachtnemers en leveranciers verstrekt. We verstrekken geen persoonsgegevens die een opdrachtnemer of leverancier niet nodig heeft. Dat we de relevante persoonsgegevens verstrekken is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Piek Energie, maar Piek Energie heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Verplichting tot afgifte

Als Piek Energie door wet- of regelgeving, of door een beslissing van rechterlijke instantie of toezichthouder ertoe gehouden is, zal zij jouw persoonsgegevens aan derden (moeten) verstrekken. Voor zover toegestaan zal Piek Energie jou hiervan informeren.

Overgang van onderneming, fusie, verkoop en overname, juridische zaken

In geval van de overgang van de onderneming van Piek Energie (of de Piek Energie Groep), of indien Piek Energie fuseert of (al dan niet gedeeltelijk) verkocht of overgenomen wordt zal zij jouw persoonsgegevens kunnen overdragen aan de koper. Piek Energie zal jou hiervan informeren.

Daarnaast kan Piek Energie jouw persoonsgegevens verstrekken aan haar juridische adviseurs, deurwaarders en rechterlijke instanties, indien dat nodig is voor beslechting van geschillen of advies.

Bewaartermijn

Piek Energie bewaart jouw persoonsgegevens zolang als zij dat nodig acht, maar niet langer dan dat. Tenzij wet- of regelgeving een langere bewaartermijn voorschrijft.

Persoonsgegevens van huidige klanten worden in ieder geval bewaard voor de duur van de overeenkomst plus de termijn van de afwikkeling van de overeenkomst. De bewaartermijn voor persoonsgegevens van anderen dan huidige klanten varieert naar gelang het type relatie. Piek Energie verwijdert jouw persoonsgegevens wanneer het niet langer noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren.

Beveiliging en opslag

Piek Energie neemt diverse maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. Zo neemt zij passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, en dergelijken tegen te gaan.

Daarnaast hebben medewerkers van Piek Energie alleen toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden voor Piek Energie.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in een datacenter in Nederland of een ander land waar eenzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens van toepassing is.

Jouw rechten

 • Je hebt controle over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Piek Energie. Jouw rechten zijn:
 • Je kunt ons verzoeken een kopie of inzage te verstrekken van de persoonsgegevens die wij van jou hebben;
 • Je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen, wijzigen of corrigeren;
 • Je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Je kunt verleende toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Piek Energie indien wij jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken;
 • Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop Piek Energie jouw persoonsgegevens verwerkt;
 • Je kunt ons verzoeken kenbaar te maken van welke bron jouw persoonsgegevens afkomstig zijn, indien je die persoonsgegevens niet zelf aan ons hebt verstrekt.

Piek Energie zal in beginsel aan jouw verzoek (moeten) voldoen. Dat is evenwel niet altijd het geval. Indien een overeenkomst bijvoorbeeld nog niet afgelopen is, kun jij Piek Energie niet verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Om fraude te voorkomen kan Piek Energie in voorkomende gevallen om nadere identificatie van de verzoeker vragen. Piek Energie zal binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren. Je kunt jouw verzoeken per e-mail kenbaar maken aan.

Marketing, communicatie, tell-a-friend

Marketing

Piek Energie kan van tijd tot tijd per e-mail nieuwsbrieven versturen. Bijvoorbeeld omdat je jouw e-mailadres daartoe aan Piek Energie verstrekt hebt of omdat je klant bent (geworden) van Piek Energie of daartoe een offerte hebt aangevraagd. Bij elke nieuwsbrief zal Piek Energie jou via een zogenaamde ‘afmeld-link’ de mogelijkheid bieden om jezelf af te melden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je jezelf afmelden door een e-mail te sturen aan

Communicatie

Daarnaast kan Piek Energie in het kader van service contact met je opnemen over jouw producten, de werking daarvan, software-updates, de status van bestelling, overeenkomst, betalingen, inbreuken in verband met persoonsgegevens/datalekken, gewijzigde algemene voorwaarden, wijzigingen in dit privacy statement, etc. Hier kun je jezelf niet voor afmelden.

Tell-a-friend

Via Piek Energie kun je naast jouw eigen naam en e-mailadres, ook het geslacht, de naam en het e-mailadres doorgeven van personen die wellicht interesse hebben in de diensten en producten van Piek Energie. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van de persoon die je aan ons doorgeeft en dient voor het verzamelen en doorgeven van deze informatie toestemming te hebben van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de persoon die je doorgeeft eenmalig een e-mail te sturen met een uitnodiging om een offerte aan te vragen en andere marketingdoeleinden. Jouw persoonsgegevens gebruiken we om de persoon die de uitnodiging krijgt op de hoogte te stellen van het feit dat jij hem op de hoogte wilde stellen, voor interne statistiek en marketingdoeleinden.

Reviews

Wij kunnen onze klanten uitnodigen een review op onze website te plaatsen. Je bent daar als klant niet toe verplicht. Als je een review plaatst kun je zelf bepalen of jouw naam daarbij vermeld wordt. In ieder geval zal jouw (geschatte) besparing vermeld worden.

Cookies

Piek Energie maakt gebruik van cookies op haar websites en applicaties. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar jouw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan onze websites en applicaties. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van onze websites en applicaties, zoals welke pagina’s zijn bezocht, een IP-adres en informatie over de gebruikte apparatuur, browser, besturingssysteem, etc.

Wij maken gebruik van functionele-, analytische- en marketingcookies. Klik hier voor een beschrijving van de cookies die via onze website worden geplaatst en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Voor het plaatsen van analytische en marketing cookies vragen wij toestemming via de cookiebalk zodra je de websites en applicaties opent. Het aan de cookies gekoppelde IP-adres wordt geanonimiseerd.

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van de websites en applicaties werken.

Status van het afgeschermde klantenportal en applicaties

Het is mogelijk dat niet alle in deze privacyverklaring genoemde diensten, zoals het afgeschermde klantenportal en applicaties, actief of beschikbaar zijn op het moment dat deze privacyverklaring in werking is getreden.

Over deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. In dat geval wordt de datum en het versienummer aangepast. De nieuwe privacyverklaring wordt gepubliceerd op de websites van Piek Energie.